Verhuur van kleinschalige bedrijfsruimtes in Dordrecht en Oud-Beijerland | 06-11537906

KOMO-gekeurde olie/benzine-afscheider

Functie

Een olie/benzine-afscheider dient voor het reinigen c.q. scheiden van afvalwater dat vervuild is. Het olie wordt automatisch uit het water gefilterd en ook het slib of vaste stoffen wordt uit het water gefilterd. Het schonere water wordt dan geloosd op het riool.

Computergestuurd

Een olie/benzine-afscheider moet periodiek geleegd worden door een gecertificeerd bedrijf. Deze OBAS geeft middels een alarm-melding zelf aan wanneer deze gereinigd moet worden.