Verhuur van kleinschalige bedrijfsruimtes in Dordrecht en Oud-Beijerland | 06-11537906

Zware milieucategorie mogelijk

Het bestemmingsplan van Louter Bloemen maakt het mogelijk dat op dit bedrijventerrein bedrijven zich kunnen vestigen om activiteiten uit te voeren die in een zwaardere milieucategorie vallen. Hoewel men natuurlijk altijd de juiste (wettelijk verplichte) milieubeschermende maatregelen dient te nemen, kunnen er ten opzichte van andere bedrijventerreinen veel meer activiteiten worden ondernomen op bijvoorbeeld het gebied van afvalstoffen, opslag of bewerking van materialen.

Op basis van het bestemmingsplan [3.796 KB] heeft de huidige gebruiker bijvoorbeeld een afvalstoffeninzamel- en bewerkingsvergunning ontvangen die per oktober 2010 voor onbeperkte tijd is verlengd. Het is mogelijk om hetzij een nieuwe vergunning aan te vragen hetzij de huidige vergunning (op naam van een besloten vennootschap) over te nemen.